nazikləşmək

nazikləşmək
f.
1. Nazik olmaq, nazik hala düşmək; incələşmək. <Bəziləri> gecə evdə yatanda papaqlarını başlarından çıxartmırlar, bunun da nəticəsi bu olur ki, mürur ilə onların başlarının çanağı nazikləşir və kiçilir. C. M..
2. Arıqlamaq, cılızlaşmaq, zəifləşmək, incəlmək. <Rüxsarənin> saralmış üzündə və çubuq kimi nazikləşmiş (f. sif.) qollarında ətdən bir əsər də qalmamışdı. T. Ş. S.. <Tapdığın> gün-gündən bət-bənizi saralır, qoluqıçı nazikləşirdi. Ə. Vəl..
3. Getdikcə incələşmək, naziklənmək. Sona uclara doğru nazikləşən (f. sif.) qalın qara qaşlarını çatıb dedi. B. Bayramov.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • naziklənmə — «Naziklənmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • nazikləşmə — «Nazikləşmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • naziklənmək — bax nazikləşmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • nazikləşdirilmə — «Nazikləşdirilmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • nazikləşdirmə — «Nazikləşdirmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • nazikləşdirmək — f. Daha da nazik etmək, qalınlığını azaltmaq. Taxtanı nazikləşdirmək. Yorğanı nazikləşdirmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • nazikləşdirilmək — məch. Daha da nazik hala salınmaq, daha nazik edilmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • incəltmək — f. 1. Daha incə bir hala salmaq. 2. Arıqlatmaq, zəiflətmək, üzmək, incəlməsinə səbəb olmaq. Az qala ki, sənin həsrətin bizi; İncəldibən üzə, qurban olduğum. M. P. V.. Ay nazənin, dərdin mənim canımı; Az qalıb incəldə, ay üzə üzə. A. Ə.. Eşqə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yuxaltmax — (Qarakilsə) naziklətmək. – Kərəntinin ağzını yuxaltmax lazımdı …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • mürəqqəq — ə. incəlmiş, incəldilmiş; nazik, nazikləşdirilmiş …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”